Thank you / Bedankt / Tack

English: You can participate in a survey if you have a valid participation link

Nederlands: U kunt alleen deelnemen aan de vragenlijst met een geldige deelnamelink

Svenska: Du kan delta i en undersökning om du har en giltig deltagarlänk